Budapest Airport információi

MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

2020. szeptember 1-től

A Magyarországra történő belépés szabályai a repülőtéren

Fő szabály szerint személyforgalomban Magyarország területére a 2020. szeptember 1-étől hatályos kormányrendelet értelmében magyar állampolgárok léphetnek be, a külföldiekre utazásuk jellegétől függően egyéb speciális rendelkezések, részletszabályok vonatkoznak, melynek részletei a vonatkozó kormányrendeletben olvashatók. A sportrendezvények résztvevőire, szervezőire, a kulturális rendezvények fellépőire és technikai személyzetére, valamint a kapcsolt vállalkozások munkavállalóira külön rendelkezések vonatkoznak.

A Budapest Airport ismertetője tájékoztató jellegű. 

Hazatérő magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok

Személyforgalomban Magyarország területére egy 2020. szeptember 1-én életbe lépő kormányrendelet értelmében csak magyar állampolgárok léphetnek be, akik kötelesek a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni.

2020.szeptember 21-től a külföldről érkező magyar állampolgár – függetlenül a kiindulási országtól – az országba történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át és 10 nap karanténra kötelezett.

Amennyiben az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, a karantén letöltésének helye:

a) a magyar állampolgár ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban,

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A hazatérő utasok abban az esetben mentesülhetnek a karantén alól, amennyiben Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az első kiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

2021.április 29-én kiadott, 203/2021 kormányrendelet értelmében az magyar hazatérő utasok mentesülhetnek a karantén alól, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021 kormányrendelet szerinti hatósági igazolvány (védettségi igazolvány) valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja a koronavírus elleni védettséget.

Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiból, vagy nemzetközi szerződés alapján a személyek szabad mozgása és tartózkodása vonatkozásában az EGT tagállamokkal azonos jogállású országból érkező magyar állampolgár a kiutazást követően korlátozás nélkül hazatérhet, ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység volt, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor hitelt érdemlően igazolja. Ezen felül szintén korlátozások nélkül beléphetnek Magyarországra azok a magyar állampolgárok, akik a következő országokból térnek haza és hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy az utazás célja üzleti tevékenység volt: Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság, Kirgizisztán, Koreai Köztársaság, Oroszországi Föderáció, Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna, Üzbegisztán.

A vonatkozó rendelet értelmében a külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy más államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben egy külföldön bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépni kívánó személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

Fontos:

  • magyar állampolgár hazatérése Magyarországra nem engedély-, de karantén köteles
  • a karantén elhagyása teszt céljából nem alanyi jog, azt a helyi járványügyi hatóságtól kell kérni, amely azt engedélyezheti
  • a teszt költségei az érintettet terhelik

Mintavétel céljából felkereshető laboratoriumok listája itt tekinthető meg, ugyanitt található meg az árlista is:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek

 

Külföldi állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok

 

A vonatkozó szabályozás külföldi állampolgárok részére csak bizonyos feltételek mellett engedi meg a Magyarországra való belépést. A belépést tiltó rendelkezések alól kivételt képeznek azon külföldi állampolgárok, akik állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (az előbbiek esetében a családtagok is beléphetnek), az itt dolgozó sportolók vagy sportszakemberek, a magyarországi kulturális intézmények foglalkoztatottjai, a teherforgalmat bonyolító szállítmányozók, a hivatalos látogatáson lévő személyek,  mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben átestek a COVID-19 betegségen, továbbá akik rendelkeznek magyar védettségi igazolvánnyal vagy Szerbia vagy Montenegró által kibocsátott védettségi igazolással. Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet az a nem magyar állampolgár, akinek a Magyarországra történő beutazása üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a belépéskor hitelt érdemlően igazolja és az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiból, vagy nemzetközi szerződés alapján a személyek szabad mozgása és tartózkodása vonatkozásában az EGT tagállamokkal azonos jogállású országból érkezik. Korlátozások nélkül léphetnek be továbbá a következő országokból érkező külföldi állampolgárok is, amennyiben valamely felsorolt állam állampolgárai vagy valamely felsorolt államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosultak, valamint ha hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a beutazásuk célja üzleti tevékenység: Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság, Törökország, Ukrajna, Szingapúr, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek.

Ezen felül szintén korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi sportrendezvényre vagy kulturális rendezvényre érkeznek, a belépést megelőző 3 napon belül elvégzett negatív PCR teszteredménnyel és a rendezvényre szóló hiteles jeggyel is rendelkeznek és ezeket a belépéskor bemutatják, valamint alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, amely fertőzés gyanúját nem mutatja ki Ezen külföldi állampolgárok köteles a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Ezen felül a Rendőrség bizonyos, egyedi esetekben felmentést adhat a belépési tilalom alól olyan külföldiek részére, akik Magyarországon tanuló diákok, vagy családi eseményen kell részt venniük. Külön hatósági engedéllyel emellett beléphet olyan külföldi állampolgár is, aki hozzátartozója ápolása miatt érkezik, vagy sport, kulturális vagy egyházi rendezvényen venne részt, illetve egyéb méltányolható oka van belépni. Egyéni méltányossági kérelmet a következő linken lehet benyújtani a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysághoz: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

A belépő külföldi állampolgárok kötelesek a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni. A karantén alól abban az esetben mentesülhetnek, ha Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az elsőkiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

Családok együtt utazása esetén, amennyiben legalább az egyik fél magyar állampolgár, a külföldi állampolgársággal rendelkező hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) beléphet Magyarországra.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A vonatkozó rendelet értelmében a külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy más államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben egy külföldön bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépni kívánó személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A kivételek és engedélyezés részletes szabályozása megtalálható a Kormányrendeletben.

Teljes jogszabály: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet – a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól408_2020 rendelet.pdf , 422 kieg rendelet.pdf és 443 2020 rendelet.

A tranzitálás szabályai

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint a külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.  A belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint a célországba történő beutazása (és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő további államba történő belépése) biztosított.

Okmányellenőrzés határátlépéskor

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren minden Magyarországra belépő személy (beleértve a schengeni országok állampolgárait is) okmányellenőrzésen és kötelező testhőmérséklet-mérésen, illetve szükség esetén további egészségügyi vizsgálaton esik át. Az országba történő belépésről a vonatkozó rendeletekben meghatározott feltételek alapján a helyszínen hatósági személy hoz döntést, az okmányok ellenőrzését és az adatfelvételt a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság (RRI) látja el. Mivel az országba történő belépés előtt – a szigorú beutazási szabályok értelmében – az utasok részletes kikérdezése és adatfelvétel zajlik, az okmányellenőrzés a korábbinál több időt vesz igénybe.

A Budapest Airport és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság arra kéri az utasokat, hogy a beléptetési folyamat gördülékenysége érdekében készítsék elő a szükséges iratokat, hogy a hatóságok a karantén elrendelését minél hamarabb el tudják dönteni, és ennek megfelelően a mentességet ki tudják állítani, vagy a karantén elrendeléssel kapcsolatos igazolást át tudják adni.

Minden utazót arra kérünk, hogy kövesse a légitársaságok által kiadott utazási információkat és a Budapest Airport honlapját a tudnivalókkal kapcsolatban.

A tranzitban várakozó utasok ellátása

Azok a külföldi állampolgárok, akik nem léphetnek be Magyarország területére, az erre a célra kijelölt tranzitban várakoznak elutazásukig. A tranzitban várakozó utasoknak a Budapest Airport takarót, korlátlan Wi-Fi hozzáférést, illetve igény esetén arcmaszkot biztosít.

MAGYARORSZÁGRÓL TÖRTÉNŐ KIUTAZÁS

A Budapest Airport felhívja az utasok figyelmét, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben országonként eltérő korlátozások vannak érvényben. Kérjük, hogy utazása tervezésekor minden esetben tájékozódjon a célállomás határátlépési szabályairól és rendelkezéseiről, és szükség esetén lépjen kapcsolatba az illetékes nagykövetséggel.

Az adott országba történő belépéshez a következő dokumentumok lehetnek szükségesek, amelyet az utazás több pontján is ellenőrizhetnek:

  • Egészségügyi (orvosi) igazolás
  • Munkavállalási engedély
  • Letelepedési engedély
  • Tartózkodási engedély
  • Hosszúlejáratú vízum

 

Covid-19 intézkedések

A Budapest Airport folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus járvány kapcsán kialakult nemzetközi helyzetet. Folyamatosan monitorozza a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait, és minden lehetséges intézkedéssel biztosítja az utasok és a személyzet védelmét.

Bővebb információ az intézkedésekről: https://www.bud.hu/covid_19

16 ÖNKISZOLGÁLÓ KIOSZKKAL BŐVÜLT A POGGYASZFELADÓ RENDSZER BUDAPESTEN!

Az utasok egészségének védelme és az utasszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a repülőtér-üzemeltető újabb 16 db önkiszolgáló poggyászcímke-nyomtató automatát helyezett üzembe, melyek a 2B Terminál check-in területén, az utasfelvételi pultokkal szemben találhatók.

A bevezetett szolgáltatáshoz elsőként a budapesti repülőtér legnagyobb forgalmát bonyolító légitársasága, a Wizz Air csatlakozott, de az bármely csatlakozni kívánó légitársaság számára elérhető. A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, hogy a fizikai érintkezés minimalizálása érdekében az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszert részesítsék előnyben, amennyiben az a járatuknál elérhető.

A rendszer lényege, hogy az utasok a (nyomtatott vagy elektronikus) beszállókártyán feltüntetett vonalkód beszkennelése után maguk nyomtathatják ki és helyezhetik el a feladni kívánt csomagon a poggyászcímkét. Ezt követően, a poggyászcímke-nyomtató automatákkal szemben található önkiszolgáló és automatizált feladópulton – a poggyászcímke beolvasását követően – egyszerűen feladható a poggyász. Az önkiszolgáló rendszer nagy előnye, hogy kényelmesen, gyorsan és személyek közötti érintkezés nélkül adhatók fel a poggyászok.