Budapest Airport információi

MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

2020. szeptember 1-től

 

2020.szeptember 1-től kezdve Magyarország Kormánya a koronavírus fertőzöttség miatt megváltoztatta Magyarországra történő belépés szabályait.

Fő szabály szerint személyforgalomban Magyarország területére a 2020. szeptember 1-étől hatályos kormányrendelet értelmében magyar állampolgárok léphetnek be, a külföldiekre utazásuk jellegétől függően egyéb speciális rendelkezések, részletszabályok vonatkoznak, melynek részletei a vonatkozó kormányrendeletben olvashatók. A sportrendezvények résztvevőire, szervezőire, valamint a kapcsolt vállalkozások munkavállalóira külön rendelkezések vonatkoznak.

A magyar állampolgárok a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint ezen országok állampolgárainak Magyarországra történő beutazásáról szintén külön szabály rendelkezik.

 

Hazatérő magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok

Személyforgalomban Magyarország területére egy 2020. szeptember 1-én életbe lépő kormányrendelet értelmében csak magyar állampolgárok léphetnek be, akik 2020.szeptember 21-től kötelesek a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni. A hazatérő utasok abban az esetben mentesülhetnek a karantén alól, amennyiben Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az első kiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

Magyar állampolgár a kiutazást követően korlátozás nélkül hazatérhet, ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység volt, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor hitelt érdemlően igazolja.

Külföldi állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok

 

A vonatkozó szabályozás külföldi állampolgárok részére csak bizonyos feltételek mellett engedi meg a Magyarországra való belépést. A belépést tiltó rendelkezések alól kivételt képeznek azon külföldi állampolgárok, akik állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (az előbbiek esetében a családtagok is beléphetnek), az itt dolgozó sportolók vagy sportszakemberek, a magyarországi kulturális intézmények foglalkoztatottjai, a teherforgalmat bonyolító szállítmányozók, a hivatalos látogatáson lévő személyek, illetve mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben átestek a COVID-19 betegségen. Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet az a nem magyar állampolgár, akinek a Magyarországra történő beutazása üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a belépéskor hitelt érdemlően igazolja.

Ezen felül szintén korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi sportrendezvényre vagy kulturális rendezvényre érkeznek, a belépést megelőző 3 napon belül elvégzett negatív PCR teszteredménnyel és a rendezvényre szóló hiteles jeggyel is rendelkeznek és ezeket a belépéskor bemutatják, valamint alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, amely fertőzés gyanúját nem mutatja ki Ezen külföldi állampolgárok köteles a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Ezen felül a Rendőrség bizonyos, egyedi esetekben felmentést adhat a belépési tilalom alól olyan külföldiek részére, akik Magyarországon tanuló diákok, vagy családi eseményen kell részt venniük. Külön hatósági engedéllyel emellett beléphet olyan külföldi állampolgár is, aki hozzátartozója ápolása miatt érkezik, vagy sport, kulturális vagy egyházi rendezvényen venne részt, illetve egyéb méltányolható oka van belépni. Egyéni méltányossági kérelmet a következő linken lehet benyújtani a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysághoz: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

A belépő külföldi állampolgárok kötelesek a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni. A karantén alól abban az esetben mentesülhetnek, ha Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az elsőkiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság állampolgárai Magyarországra történő beutazásáról külön szabály rendelkezik.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A vonatkozó rendelet értelmében a külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy más államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben egy külföldön bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépni kívánó személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A kivételek és engedélyezés részletes szabályozása megtalálható a Kormányrendeletben.

Teljes jogszabály: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet – a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól408_2020 rendelet.pdf , 422 kieg rendelet.pdf és 443 2020 rendelet.

MAGYARORSZÁGRÓL TÖRTÉNŐ KIUTAZÁS

A Budapest Airport felhívja az utasok figyelmét, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben országonként eltérő korlátozások vannak érvényben. Kérjük, hogy utazása tervezésekor minden esetben tájékozódjon a célállomás határátlépési szabályairól és rendelkezéseiről, és szükség esetén lépjen kapcsolatba az illetékes nagykövetséggel.

Az adott országba történő belépéshez a következő dokumentumok lehetnek szükségesek, amelyet az utazás több pontján is ellenőrizhetnek:

  • Egészségügyi (orvosi) igazolás
  • Munkavállalási engedély
  • Letelepedési engedély
  • Tartózkodási engedély
  • Hosszúlejáratú vízum

 

Covid-19 intézkedések

A Budapest Airport folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus járvány kapcsán kialakult nemzetközi helyzetet. Folyamatosan monitorozza a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait, és minden lehetséges intézkedéssel biztosítja az utasok és a személyzet védelmét.

Bővebb információ az intézkedésekről: https://www.bud.hu/covid_19

16 ÖNKISZOLGÁLÓ KIOSZKKAL BŐVÜLT A POGGYASZFELADÓ RENDSZER BUDAPESTEN!

Az utasok egészségének védelme és az utasszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a repülőtér-üzemeltető újabb 16 db önkiszolgáló poggyászcímke-nyomtató automatát helyezett üzembe, melyek a 2B Terminál check-in területén, az utasfelvételi pultokkal szemben találhatók.

A bevezetett szolgáltatáshoz elsőként a budapesti repülőtér legnagyobb forgalmát bonyolító légitársasága, a Wizz Air csatlakozott, de az bármely csatlakozni kívánó légitársaság számára elérhető. A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, hogy a fizikai érintkezés minimalizálása érdekében az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszert részesítsék előnyben, amennyiben az a járatuknál elérhető.

A rendszer lényege, hogy az utasok a (nyomtatott vagy elektronikus) beszállókártyán feltüntetett vonalkód beszkennelése után maguk nyomtathatják ki és helyezhetik el a feladni kívánt csomagon a poggyászcímkét. Ezt követően, a poggyászcímke-nyomtató automatákkal szemben található önkiszolgáló és automatizált feladópulton – a poggyászcímke beolvasását követően – egyszerűen feladható a poggyász. Az önkiszolgáló rendszer nagy előnye, hogy kényelmesen, gyorsan és személyek közötti érintkezés nélkül adhatók fel a poggyászok.