Magyarországra történő beutazás

BEUTAZÁSI SZABÁLYOK MAGYARORSZÁGRA

2020.szeptember 1.-től

Magyarország kormánya megakadályozandó a Covid-19 vírus behozatalát az országba, a következő beutazási szabályokat vezette be 2020.szeptember 1.-től.

Fő szabály szerint személyforgalomban Magyarország területére a 2020. szeptember 1-étől hatályos kormányrendelet értelmében magyar állampolgárok léphetnek be, a külföldiekre utazásuk jellegétől függően egyéb speciális rendelkezések, részletszabályok vonatkoznak, melynek részletei a vonatkozó kormányrendeletben olvashatók. A sportrendezvények résztvevőire, szervezőire, valamint a kapcsolt vállalkozások munkavállalóira külön rendelkezések vonatkoznak.

A magyar állampolgárok a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területéről való beutazásáról, valamint ezen országok állampolgárainak Magyarországra történő beutazásáról szintén külön szabály rendelkezik.

 

Hazatérő magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok

Személyforgalomban Magyarország területére egy 2020. szeptember 1-én életbe lépő kormányrendelet értelmében csak magyar állampolgárok léphetnek be, akik kötelesek a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni.

2020.szeptember 21-től a külföldről érkező magyar állampolgár – függetlenül a kiindulási országtól – az országba történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át és 10 nap karanténra kötelezett.

Amennyiben az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, a karantén letöltésének helye:

  • a magyar állampolgár ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban,
  • a nem külföldön élő magyar állampolgár ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,
  • a külföldön élő magyar állampolgár ha magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A hazatérő utasok abban az esetben mentesülhetnek a karantén alól, amennyiben Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az első kiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

2021.április 29-én kiadott, 203/2021 kormányrendelet értelmében azok a magyar hazatérő utasok mentesülhetnek a karantén alól, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021 kormányrendelet szerinti hatósági igazolvány (védettségi igazolvány) valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolják a koronavírus elleni védettséget.

Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiból, vagy nemzetközi szerződés alapján a személyek szabad mozgása és tartózkodása vonatkozásában az EGT tagállamokkal azonos jogállású országból érkező magyar állampolgár a kiutazást követően korlátozás nélkül hazatérhet, ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység volt, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor hitelt érdemlően igazolja. Ezen felül szintén korlátozások nélkül beléphetnek Magyarországra azok a magyar állampolgárok, akik a következő országokból térnek haza és hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy az utazás célja üzleti tevékenység volt: Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság, Kirgizisztán, Koreai Köztársaság, Oroszországi Föderáció, Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna, Üzbegisztán.

A vonatkozó rendelet értelmében a külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy más államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben egy külföldön bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépni kívánó személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

Fontos:

  • magyar állampolgár hazatérése Magyarországra nem engedély-, de karantén köteles
  • a karantén elhagyása teszt céljából nem alanyi jog, azt a helyi járványügyi hatóságtól kell kérni, amely azt engedélyezheti
  • a teszt költségei az érintettet terhelik

Mintavétel céljából felkereshető laboratoriumok listája itt tekinthető meg, ugyanitt található meg az árlista is:

 

Külföldi állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok

A vonatkozó szabályozás külföldi állampolgárok részére csak bizonyos feltételek mellett engedi meg a Magyarországra való belépést. A belépést tiltó rendelkezések alól kivételt képeznek azon külföldi állampolgárok, akik állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (az előbbiek esetében a családtagok is beléphetnek), az itt dolgozó sportolók vagy sportszakemberek, a magyarországi kulturális intézmények foglalkoztatottjai, a teherforgalmat bonyolító szállítmányozók, a hivatalos látogatáson lévő személyek, illetve mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben átestek a COVID-19 betegségen. Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet az a nem magyar állampolgár, akinek a Magyarországra történő beutazása üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a belépéskor hitelt érdemlően igazolja és az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiból, vagy nemzetközi szerződés alapján a személyek szabad mozgása és tartózkodása vonatkozásában az EGT tagállamokkal azonos jogállású országból érkezik. Korlátozások nélkül léphetnek be továbbá a következő országokból érkező külföldi állampolgárok is, amennyiben valamely felsorolt állam állampolgárai vagy valamely felsorolt államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosultak, valamint, ha hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a beutazásuk célja üzleti tevékenység: Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság, Törökország, Ukrajna, Szingapúr, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek.

2021.július 1-től EU területén élő külföldi állampolgárok Magyarországra történő beutazásának és a tartózkodásuk során a szolgáltatások igénybevételének feltételei az alábbiak szerint változtak. Az érvényes uniós digitális Covid-igazolvány birtokában a külföldi állampolgárok korlátozás nélkül beutazhatnak Magyarország területére és a magyar védettségi igazolványnak megfelelő kedvezményeket élvezhetik a magyarországi szolgáltatások igénybevétele esetén.

Ezen felül szintén korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi sportrendezvényre vagy kulturális rendezvényreérkeznek, a belépést megelőző 3 napon belül elvégzett negatív PCR teszteredménnyel és a rendezvényre szóló hiteles jeggyel is rendelkeznek és ezeket a belépéskor bemutatják, valamint alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, amely fertőzés gyanúját nem mutatja ki. Ezen külföldi állampolgárok kötelesek a belépést követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Ezen felül a Rendőrség bizonyos, egyedi esetekben felmentést adhat a belépési tilalom alól olyan külföldiek részére, akik Magyarországon tanuló diákok, vagy családi eseményen kell részt venniük. Külön hatósági engedéllyel emellett beléphet olyan külföldi állampolgár is, aki hozzátartozója ápolása miatt érkezik, vagy sport, kulturális vagy egyházi rendezvényen venne részt, illetve egyéb méltányolható oka van belépni. Egyéni méltányossági kérelmet a következő linken lehet benyújtani a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysághoz: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

A belépő külföldi állampolgárok kötelesek a belépéstől számított 10 napos időtartamra hatósági házi karanténba vonulni. A karantén alól abban az esetben mentesülhetnek, ha Magyarországon legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó okirattal igazolják, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A két teszt közül ugyanakkor az elsőkiváltható valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszttel is.

Családok együtt utazása esetén, amennyiben legalább az egyik fél magyar állampolgár, a külföldi állampolgársággal rendelkező hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) beléphet Magyarországra.

Fontos:

  • a belépés során a családi kapcsolatot igazolni kell

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiból, vagy nemzetközi szerződés alapján a személyek szabad mozgása és tartózkodása vonatkozásában az EGT tagállamokkal azonos jogállású országból érkező magyar állampolgár a kiutazást követően korlátozás nélkül hazatérhet, ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység volt, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor hitelt érdemlően igazolja. Ezen felül szintén korlátozások nélkül beléphetnek Magyarországra azok a magyar állampolgárok, akik a következő országokból térnek haza és hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy az utazás célja üzleti tevékenység volt: Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság, Kirgizisztán, Koreai Köztársaság, Oroszországi Föderáció, Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna, Üzbegisztán.

Igazolás kiállítása céljából a hivatalos dokumentumsablon itt érhető el.

Tranzitálás Magyarországon keresztül

 

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

Teljes jogszabály: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet – a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól408_2020 rendelet.pdf, 422_2020 rendelet és 443 2020 rendelet, 5_2021 rendelet valamint 203 2021 rendelet.

Utoljára módosítva: 2021. július 2.